Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi utfører tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift, regnskap og foretaksservice.

Tjenester

Regnskapsrevisjon

Vi kontrollerer at ditt regnskap er ført i henhold til gjeldende lover og regler, og at det ikke inneholder vesentlige feil og mangler. Vi utfører regnskapsrevisjon for alle vanlige bransjer og organisasjonsformer. Vi sørger for at ditt regnskap gir et riktig bilde av virksomheten.

Rådgivning

Som del av revisjonen identifiserer vi forhold som kan forbedres og virke kostnadsbesparende f.eks. innenfor skatt og avgiftsområdet.

Vi bistår også med rådgivning innen økonomi/regnskap til virksomheter som ikke har revisjonsplikt.

Skatt og avgift

Rapportering av skatt og avgift kan være en krevende oppgave for mange bedrifter. Vi tilbyr kvalifisert rådgivning innen skatt og avgift.

Foretaksservice

Vi tilbyr tjenester som forretningsførsel og regnskapstjenester.